Ime podjetja
Avto Batič d.o.o.
Avto Batič Ajdovščina
Sedež podjetja
Goriška 41
5270 Ajdovščina
Pravna oblika
Telefon:
+386 5 36 61 369
Faks:
+386 5 36 58 318
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: